Allerede pilot

ALLEREDE PILOT?

Hvad så hvis jeg allerede er pilot ? Må jeg så flyve UL ?


Ja, det må du efter en omskoling til UL på mindst 5 timer.

Både PPL, helikopter piloter og svævefly piloter har mulighed for dette. Se også vejledningen på DULFUs hjemmeside: Efteruddannelse, omskoling mm.


For svæveflypiloter kræves altså beståede ekstra teori fag vedrørende motorflyvning, medmindre man er færdiguddannet TMG pilot (TMG = Touring Motor Glider).

Du skal efter supplerende teori i bla BL 9-6 og praktisk omskoling,

op til en praktisk UL prøve hos en DULFU kontrollant.


For piloter med anden certifikatmæssig baggrund end UL, og med ret til at flyve med passagerer på motorfly, svævefly eller helikopter, kan kravet om 25 timers flyvning nedsættes til 10 timer og antallet af starter og landinger til 20.

Sluttelig skal den omskolede pilot være kendt egnet af en UL instruktør.


Reglen om at have 5 starter og 5 landinger inden for de seneste 30 dage for at måtte medtage passager, skal naturligvis altid være opfyldt.


Så det er med at komme i gang med omskolingen :-)


Kontakt en afvores instruktører i Østjysk UL flyveklub Jørgen Solberg eller Svend Due.