Nu er jeg pilot

NU ER JEG PILOT

Vedligeholdelsen af UL certifikatet er relativt nemt.  UL-piloten skal før flyvning er lovlig, have gennemført PFT (Periodisk Flyve Træning) på et UL fly inden for de sidste 24 måneder. Piloten må desuden kun udøve hvervet som pilot, når denne indenfor de seneste 12 måneder har haft mindst 5 flyvetimer omfattende mindst 10 starter og 10 landinger, eller har gennemført et PFT og kun så længe en godkendt helbredsgodkendelse foreligger.

Der må kun medtages passagerer, hvis UL-piloten har fløjet mere end 25 timer efter duelighedsprøvenprøven, og af  sin instruktør eller en kontrollant, er godkendt til flyvning med passager. Desuden skal piloten indenfor de sidste 30 dage have haft minimum 5 starter og 5 landinger.


Overholdes mindstekravene til flyveaktivitet ikke i mere end 4 år, skal en eventuel generhvervelse af rettighederne vurderes af DULFU, og hvis der gives grønt lys aflægges en duelighedsprøve med en kontrollant. Er der gået mere end 8 år uden flyvning, er det helt forfra med teoriprøver, skoleflyvning og duelighedsprøve.


Vedligeholdelse af UL-fly:

Du må selv bygge UL fly og vedligeholde dette og dets motor. Derfor kan udgifterne til den årlige drift holdes på et rimeligt niveau. Flyet skal synes hvert 2. år eller for hver 200 timer, hvad der måtte komme først, af en af DULFU udpeget flykontrollant. Derfor er det en stor hjælp for dig selv, hvis du har erfaring med mekanik eller har lyst til at lære det.


Hvor må der flyves?

UL-flyvning er reguleret stort set som de lidt større såkaldte "A" fly, der inkluderer Cessna 172 og Piper PA28, med nogle få ekstra restriktioner. Der må således ikke flyves over 9500 fod (2895 meter) og kun når sigtbarheden er over 5 km. Der må kun flyves mellem solopgang og solnedgang, plus det såkaldte "tusmørke". Tusmørketiderne findes i VHF håndbogen samt bag på flyvekortet.

Der skal altid tages hensyn til eventuelle lokale flyveregler.


Flyvning i kontrolleret luftrum må kun foregå efter tilladelse fra den lokale flyvekontroltjeneste (tårnet).

Derfor tilbyder flere flyveskoler og flyveklubber med jævne mellemrum undervisning i brug af VHF radio.

Et dansk nationalt begrænset radiocertifikat (N-BEG) giver dig mulighed for at kommunikere med de forskellige kontrolinstanser (tårne) på dansk.


Dette giver en væsentlig større bevægelsesfrihed, samt sikkerhed i luftrummet.


Flyvning til udlandet ?

Hvis du vil flyve til udlandet med UL'er, er der også mulighed for dette, mange UL piloter flyver til bla Tyskland eller Sverige om sommeren, eller rundt i Europa.

Her skal du have et Begrænset Radio certifikat (BEG) hvor du må kommunikere på engelsk.


Gode råd

Det første gode råd er at du skal få logget mange timer  umiddelbart efter at du har bestået eksamen i praktisk flyvning. Det er vigtigt at du tilegner dig megen erfaring og at du holder dine rutiner vedlige. 25 timer minimum årligt og en "masse" landinger på forskellige baner vil ruste dig til sikker flyvning.


Some sort of wisdom: To learn how to fly takes approximately 50 hours. To learn when to fly, it takes a lifetime.  Sign. Michael Anastasiou.

Et andet godt råd er at du skal ikke kaste dig ud i anskaffelse af et fly, før du har sikret dig en hangarplads med tilhørende landingsbane. Hangarplads er en mangelvare. Der er altid mange brugte UL fly til salg. Og et nyt UL fly kan du altid anskaffe dig.